نمونه دادخواست نفقه

نمونه دادخواست نفقه

بر اساس قانون مدنی ، مرد موظف شده است که نفقه همسر خود را در عقد دائم بپردازد . قرار دادن این تکلیف بر عهده شوهر در عقد دائم سبب شده است تا ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه نیز در قانون پیش بینی شود . از جمله ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه آن است که زن می تواند به علت عدم پرداخت نفقه ، به دادگاه خانواده مراجعه کند و تقاضای طلاق نماید . به همین مناسبت در این مقاله به بررسی طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زن ، دادگاه صالح طلاق به علت عدم پرداخت نفقه و نمونه دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه خواهیم پرداخت .

طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زن

به موجب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ، ” در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه ” . بر اساس این ماده ، در صورتی که زن به دادگاه خانواده مراجعه کند و حکم عدم پرداخت نفقه را گرفته باشد ، با این وجود مرد باز هم نفقه ای نپردازد و یا از پرداخت آن عاجز باشد ، زن می تواند به دادگاه مراجعه و دادخواست طلاق بدهد . در این حالت ، قاضی به جای مرد اقدام به طلاق و امضای سند آن از طرف مرد خواهد کرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه زن کلیک کنید .

دادگاه صالح طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

به موجب ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به نفقه زوجه را دارد . بنابراین ، کلیه دعاوی حقوقی مربوط به نفقه زن ، عدم پرداخت نفقه زن را مورد بررسی قرار خواهد داد . لذا در صورتی که دادخواست مطالبه نفقه به دادگاهی غیر از دادگاه خانواده ارائه شود ، آن دادگاه با صدور قرار امتناع از رسیدگی ، پرونده را به دادگاه خانواده ارجاع خواهد داد ؛ چرا که دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به طلاق به علت عدم پرداخت نفقه ، دادگاه خانواده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دادگاه خانواده و صلاحیت دادگاه خانواده کلیک کنید .

نمونه دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

ریاست محترم دادگاه خانواده ؛

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند :

اینجانب به موجب عقدنامه شماره …………..… مورخ ………………… دفترخانه شماره … شهرستان ……………… با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد کرده ام که حاصل این ازدواج در مدت ………………. فرزند پسر/ دختر / بدون فرزند می باشد. خوانده به مدت بیش از شش ماه از تاریخ ……… از پرداخت نفقه خودداری می کنند و به موجب دادنامه شماره ………….…. مورخ ……………… نیز به عدم پرداخت نفقه محکوم شده اند که تاکنون هیچ اقدامی در جهت پرداخت انجام نداده اند . لذا با تقدیم این دادخواست و به استناد ماده ۱۱۱۹ و تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور حکم مبنی بر اجرای صیغه طلاق به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب را استدعا دارم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *