جرائم رایانه ای و اینترنتی

تعریف جرائم رایانه ای و اینترنتی:
هر اقدامی که از طریق سیستم های کامپیوتری رخ دهد، جرم رایانه ای گفته می شود.

ویژگی جرائم رایانه ای و اینترنتی:
از جمله ویژگی های جرایم رایانه ای این است که مرتکب و بزه دیده در مجاورت یکدیگر نبوده و همدیگر را نمی بینند. بزهکاران متنوع بوده و ممکن است از هر قشری باشند. سرعت ارتکاب جرم بسیار بالا بوده و معمولاً گستردگی حجم خسارات حاصله نیز بسیار بالا می باشد.

انواع جرایم رایانه ای را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود:
دسته اول) کامپیوتر و تجهیزات کامپیوتری، موضوع جرایم سنتی مثل سرقت، تخریب تجهیزات و … هستند.
دسته دوم) کامپیوتر وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک، گواهینامه و … استفاده می شود.
دسته سوم) جرایم محض، جرایمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفاً در فضای سایبر (مجازی) اتفاق می‌افتد.

انواع جرائم رایانه ای و اینترنتی

براین اساس می توان موارد زیر را به عنوان جرایم رایانه

۱)

دسترسی غیر مجاز به داده یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی

۲)

شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج مغناطیسی یا نوری

۳)

جاسوسی یارانه ای

۴)

جعل رایانه ای

۵)

تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی

۶)

سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

۷)

جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

۸)

هتک حیثیت و نشر اکاذیب

۹)

تولید، انتشار یا در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی

۱۰)

فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری

۱۱)

انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی